Bjuråkers Kyrka

 

Bjurakers-kyrka

Föregående kyrka var uppförd på medeltiden. Nuvarande stenkyrka invigdes i oktober 1750. 100 år senare genomfördes förändringar då bland annat gamla kyrkans predikstol ersattes med en ny. Under lång tid riskerade kyrkan att rivas, men 1934 genomfördes en restaurering, då bland annat nya fönster sattes in. Ännu en restaurering genomfördes 1966 då valv och väggar vitmenades.