jan 312017
 

EN ANSÖKAN HAR LÄMNATS IN TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN FÖR ATT FÅ TILLSTÅND TILL GRUVDRIFT I BRICKAGRUVAN (Gruvberget)

Arbetsgruppen för Brickagruvorna kommer att noggrant gå igenom ansökningshandlingarna och särskilt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Arbetsgruppen kommer under våren att bjuda in till informationsmöten med alla intresserade för att ge möjlighet att ta del av vad den planerade gruvdriften innebär. Annonsering kommer att ske på olika sätt.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.