Workshop om Bjuråker

 

GRUPPERADE IDÉER INKL. ICKE REDOVISADE

BJURÅKER WORKSHOP 2016-04-10

OMSTÄLLNING

 1. Vandringsleder och skoterleder kostar att drifta och det är svårt att dra in pengar, men vi måste våga ta betalt för sådant man normalt sett som gratis. Så ta betalt för våra skoterleder!
 2. Geotermvärme i Dellen skulle sticka ut och locka, dessutom vara miljövänligt.
 3. Integration. Se till att vi kan få bra sysselsättning för alla som kommer hit.
 4. Decentralisera sjukvården.
 5. Påminn de som bestämmer inne i stan att de ska besluta för oss också, det som gagnar landsbygd/glesbygd.
 6. Vi ligger längst bort i Bjuråker! Svågadalsnämnden: när skolan dör försvinner barnfamiljerna och då försvinner resten.
 7. Samla företagare. Handla lokalt och hjälps åt att stärka bygden med vårt handlande.
 8. Omvärldsbevakning. Att man kan kommunens ekonomi. Studiecirkel. Bilda byaråd, det ger tyngd!
 9. Pengar är som potatis – de växer där de sätts!
 10. Friskluft i Norrland – 185:164 antogs av riksdagen, hot om folkhopträngning i städerna. Har inte avslutats. Sorgligt. Vad kan vi göra? Engagera oss politiskt!
 11. En företagarförening i Bjuråker är ett måste om vi vill framåt. Det finns 300 registrerade företag med bra saker. Vi kan samlas på bjuråker.nu som kan utvecklas med samhällsinformation, företag, kalender mm.
 12. Samverkan – vi tror på att driva bygden om vi samverkar i hela bygden, hela området kring Dellen. Samverka med liknande initiativ som detta.
 13. Delsbo, Bjuråker och Norrbo-samverkan. Idé att utveckla den kommunala marken kring Blodmyra.
 14. Få företag att samverka, utbyta erfarenheter, ta tillvara varandras styrkor. Eldsjälar kanske krävs för att det ska bli verklighet.

+ Sänk skatten för dem som bor på landsbygden.

+ Ansök till Svågadalen.

+ Sänkta arbetsgivaravgifter.

PRIVAT OCH OFFENTLIG LOKAL SERVICE

 1. Fungerande vårdcentral i Friggesund, bra för alla.
 2. Se på exemplet Svågadalen där det fungerar bra med utveckling av skola mm.
 3. Allaktivitetshus för unga och gamla, med spel och mat – för alla!
 4. Mötesrum med fritidsgård, kafé mm.
 5. Lokal service. Vad kan folk? En förteckning där man ser vilka man kan vända sig till?

Kraterkraft-tänket!

 1. Hälsocentral. Den kommunala servicen får inte avvecklas. Det finns en lokal, se till att den kommer igång.
  Gör det ekonomiskt möjligt för kompetens för lärare, läkare att bo här.
  Frivilligbrandkåren behövs!
 2. Kommunala servicebussen, dit folk får komma och prata och få veta.
 3. Primärvården är viktig, tillgång för pensionärer och barnfamiljer åtminstone en dag i veckan.
 4. Använd lokaler som står tomma. Gör dem tillgängliga. Om det finns någon som har en idé för kafé el.likn. – låt folk använda dem!
 5. Fungerande kontanthantering, för att sätta in och ta ut pengar, behövs.
 6. Hälsocentral i Friggesund, tandläkare, distriktsköterska som kan komma ut till byarna.
 7. Skola, vård och omsorg som fungerarar.
  Vi har något speciellt med vår skola.
  Få fler att välja vår skola än tvärtom.
 8. Hälsocentralen vill vi ha kvar, särskilt provtagningen, man ska inte behöva åka till Delsbo för det.
 9. Skolorna kvar, hälsocentralen kvar.
  Bankomat i Friggesund är ett alternativ. Mobil servicebuss.
  Kämpa för en ny idrottshall.
 10. Återvinningscentraler där man lämnar avfall. Mobil ÅVC-service som i Sundsvall. För att lämna plast mm.
 11. Gympasalen – friskvården.
  Komplettera med Träningsverket i Delsbo (gymlokal).

+ Handikappanpassade lokaler.

+ Kul för de minsta tex barngympa och ridning.

+ Verksamhet för gamla och andra med tjänster som handling, snickrande i hemmet

KOMMUNIKATION

 1. Bra kommunikationer och underhåll av vägarna.
 2. Underlätta för näringsliv genom fiber, lägre arbetsgivaravgift (som Ljusdal har) o.likn.
 3. Bussar – cykelparkering och pendelparkering med motorvärmare i anslutning till bussen.
 4. Starta bussturerna igen.
 5. Småbussar som går från by till by.
 6. Bilpool eftersom kollektivtrafiken är som den är.
 7. Guidade bussturer. Med app. Man har gjort det tidigare, och det var populärt för boende och turister.
  För dem som saknar mobil – svårt.
 8. Gratis kollektivtrafik för äldre.
 9. Se över bussförbindelserna. Det är svårt att ta sig till Friggesund från stan.
 10. Fler bussar till Hudik och Ljusdal från Friggesund.

+ Kommunikation till Avholmsberget.

+ Bättre bussförbindelser Hudiksvall-Friggesund. (Många lappar om detta!)

INFRASTRUKTUR

 1. Röja upp på alla fina badplatser som inte är underhållna. Handikappanpassa och göra fint.
 2. Röja upp vid vägar och visa allt det vackra som finns här. Det har vuxit igen och det är synd.

Kanske byalagen kan göra det.

 1. Förbättra och bredda vägar och göra plats för dem som vill cykla – idag är det farligt trångt.
 2. Mera bredband! Om fler företag ska kunna komma behövs bredband.
  Fasta telefoner läggs ner och mobiler ersätter. Men det fungerar inte överallt.
 3. Infrastrukturen: sprid ut fler bussar. Bredband, våga gräva till alla!
 4. Vägar runt Dellensjöarna ökar turismen. Rusta vägarna!
 5. Gång- och cykelvägar är urdåliga nu, för hälsa och miljö, fixa dem!
 6. Fiber till alla byar. Det behövs, tillgång till ALLA. Även till dem som inte är intresserade av internet nu. Man vet aldrig vem som flyttar dit sen.
 7. Röj längs vägar och Dellen så det blir vackert för turisterna.
 8. Vägarna är bedrövliga: Strömbacka, mellan Dellarna, Svågadalen.
 9. Bättre vägar.
 10. Bygga ut fiber nu! Det höjer värdet på fastigheten om inte annat.
 11. Tillgängligheten i Dellenbygden. Öppna Dellenbanan på nytt och knyt den till Hudiksvall och Ljusdal.
  Bra ur pendlarsynpunkt och miljömässigt dessutom. Järvsö har vunnit enormt på den relativt nya järnvägsförbindelsen.
 12. Behåll 90 km/tim på 84:an. Vi tror en sänkning gör att vi känns längre bort.

+ Fiber/bredband till alla. (Många lappar om detta!)

+ Belysning Svedjebo.

+ Asfaltera Svartsjövögen.

+ Småvägar som ägs av Holmen Skog missköts och underhålls inte alls. Hur hanterar vi privatpersoner det?

INSTÄLLNING

 1. Sysselsättning för ungdomarna. Skate, lekplats el.likn.
 2. Grupp liknande den i Svågan, en opolitisk grupp som jobbar politiskt, med att påverka kommunen i olika sammanhang. Bidragsansökningar som är svåra och konstiga.
 3. Nya jobb i ny industri behövs.
  En företagarförening kanske krävs för att hitta gemensamma plattformar och för att se varandra som tillgångar.
  Vi har mycket att vinna på samarbete. Både företag och ideella föreningar.
 4. Bygg äldreboende. Det finns tomter i Friggesund där vatten och el är draget. Många bor i hus med trappor. Det kommer en period i livet där vi vill bo på marken, och komma ut på gräsmattan med rullatorn. Bygg!
 5. Engagera oss mer i politiken. När Friggesund byggdes på 1950-talet fanns många lokala politiker.
  Vi måste rycka upp oss.
 6. Atmosfär och attityd: vi vill ha en tävling om den galnaste idén som vinner! Det behöver inte vara någon härifrån utan vem som helst.
  Vi vill utplåna Jante.
  Ta tillvara ungas idéer!
  Marknadsföring igen!
 7. Skapa attraktiva boenden. Rusta och bygg nytt!

+ Samverkan i hela Dellenbygden.

+ Integration: verka för öppenhet och välkomnande, en plats för alla.

+ Enkät till alla 20-40 år för att få veta hur de vill se Bjuråkers framtid.

+ Engagera de unga, fråga dem vad de tycker är kul och hur de känner för hembygden.

+ Fler aktiva i hembygdsföreningen.

+ Medborgarkontor.

+ Samarbeta mer mellan skola/förskola, näringslivet och lokala konstnärer.

+ Göra i ordning badstranden i Friggesund så den blir mer attraktiv.

+ ”Vad ont du hör om andra: Tig! Vad gott du hör: Sprid!”

+ Skapa attraktivt boende.

+ Bilda Dellarnas församling.

BESÖKSNÄRING

 1. Utveckla musiklivet ytterligare.
 2. Möteskafé för daglediga i kombination med ungdomsgård.
 3. Turism: Fallskärmshoppning/skärmflygning från Avholmsberget. Badbuss.
  Kurser i växtfärgning. Bo i bakstuga. Väva och bo på landet. Uthyrning av ekor och kanoter i Dellen.
  Poesivandringar till Dyrmyrsberget. Vandringsleder bör byggas ut.
 4. Samla lokala företag och utbyta erfarenheter, för att gynna tillväxten och hjälpa varandra.
 5. Boende för besökare fattas. Det finns inga hotell så om man inte har husvagn el.likn har man ingenstans att bo. Mera vandrarhem och boende.
 6. Upplevelseturism: uppleva det där alldeles extra som inte finns någon annan stans!
 7. Ekobutik. Handla lokalt. Gör det möjligt att hitta det lokalt.
 8. Vanadinbrytningen i åsen intill Bricka.
 9. Turism – fler färdiga paket, få dem att stanna längre i vårt Eldorado, mera samverkan mellan oss som bor här. Övernattningar tillsammans.
 10. Fortuna – båten i Moviken bara ligger, få den att köra igen.
 11. Upprustning av Blodmyra, minigolfen på Dellenbaden och stranden i Fönebo. Räkflotte, musikkaféer m.fl aktiviteter.
 12. Båt på Dellen. Otrolig turistattraktion med Dellen. Var kan man ha boenden?
 13. Utveckla Avholmsberget mer med t.ex. minigolf, och till fler målgrupper.
 14. Naturrum, en byggnad/museum, där man visar resurser och möjligheter för turister och visar utveckling för vårt område.
 15. Kulturhus eller -skola där man tar tillvara på kunskap i sång, musik, dans, berättelser,
  hantverk – sådant som håller på att glömmas bort.
  Historiska museet i Ungern är en bra förebild.
  Visa olika rum med bilder plus kurser – som kultur/allaktivitetshus. Då skulle även kulturarbetarna få jobb! Berättelser från bygden som skulle kunna illustreras med ljusspel.
  Visa på ett annat sätt än nu. Visa vår kulturskatt. Det räcker inte med en fiol. Visa att Bjuråker är speciellt!
 16. Kursverksamhet i Friggesund – språkkurser t.ex.
 17. Båtturer på Dellen.
 18. Kultur. Satsa på alla nivåer, skriv dikter, spela teater eller vad som helst, ta tillvara på det och bevara Bjuråkersmålet, kanske en studiecirkel. Från nybörjare och uppåt. Som Hälsinge Låtverkstad. Kultur bygger samhället. Titta på Bjuråkerstämman!
 19. Företagande. Vandringsleder, handla lokalt, gärna ekologiskt, som i Härjedalen (”Härjedalen visar”) med en mässa som heter ”Bjuråker visar”. Näringslivskontor med starta eget-kurser, få hjälp att utveckla företagsidéer, vilka stöd kan vi få? Bjuråker är ypperligt för fårskötsel – vi har mycket sly!
 20. Dellen. Upprusta vägar och sly (med hjälp av fåren), turistbåt. Stämman – Dellenbåtsroddarna samarbetar med stämman, aktiviteter veckan innan, turister får prova att ro båtarna.
 1. Turism – mer fiske, cykelleder, Dellen, vandringsleder, naturrum på Avholmsberget, fågeltorn för fågelskådare. Gulås har fin utsikt, fint utflyktsmål.
 1. Lokal mat, närproducerad mat. Ta tillvara all mark som ligger i träda och gör något vettigt av den. Skapa engagemang kring mat. Bageri. Skogen ger mycket, varför inte ett öl?
 1. Utveckla och bibehåll skolan. Marknadsför den som Sveriges bästa skola med miljö, skidspår, fotbollsplaner, stora ytor – allt har vi. Det är attraktivt för inflyttning, och för företag, Positiv anda!
 1. Ungdomsgård. Något att göra kvällstid för dem som går F-6. Inte bara sport utan annat också.
 2. Dellensjöarna får latrinstationer. Direkt!
 3. Toaletter för resande.
 4. Stugor och båtar att hyra. Rusta det vi har. Gruvhål.
 5. Bjuråkersrevy – vi har en fantastisk lokal för det!

+ 4H-gård.

+ Konferens och bra restaurang på Avholmsberget.

+ Rädda ödehus, ödegårdar och ängslador!

+ Båttävling på Dellen.

+ Fisketävling på Dellen.

+ Fixa skjutbanan i Västansjö för ungdomar.

+ Städdag tillsammans, gör blomodling.

+ Sätta fart på Blodmyra genom samverkan med Fönebo och ordna musikkvällar. Ha en båt som förbinder platserna.

+ Aktiviteter i Fönebo.

+ Locka med flera aktiviteter för alla målgrupper.

+ Turistföretag bör samverka bättre med varandra tex i turistbroschyrer ”Runt Dellarna”.

Rundturer för bussturister, både dags- och flerdagsturer.

+ Berätta om bygdens historia.

+ Bidrag genom stödköp av evenemang och aktiviteter.

+ Mässor.

+ Lokal mat att köpa i lunchlåda.

+ Cykelväg längs Dellen.

+ Hollywoodskylt på Avholmsberget.

+ Stugby vid båthamnen i Friggesund.

+ Mikrobryggeri som brygger Bjuråkersölen.

+ Fiskeguider.

+ Välkomna turister så att bygden får livskraft.

+ Upprustning av Dellenbadens minigolf.

+ Räkflotte i Dellen.

+ Utvecklingsgrupp för lokal mat.

+ Skyltar till intressanta/vackra platser.

+ Ansikten utåt – kultur.

+ Grannsamverkan: vedklyv/kap, traktor, grävare.

+ Egen turistinfo/byrå.

+ PR Delsbo-Hudik-Ljusdal-Järvsö.

+ Egen hemsida eller Facebookgrupp med annonser, behov, tjänster, kalender.

+ Arbeta i gemensamt forum för att marknadsföra lokalproducerat.

+ Samarbeta inom föreningslivet med administrativa uppgifter.

+ Studiecirkel om kommunens ekonomi.

+ Event på Dellensjön: Dragrodd, Lysnatta, Valborg, Angeltävling.

+ Mopeduthyrning.

+ Göra lekplatser med attraktiva för äldre barn.

+ ”Hygglo”, centralt inköpta maskiner som kan hyras av alla.

+ Tankesmedjor.

+ Lokala kurser i timring, föredrag, smide.

+ Bevara Bjuråkersmålet.

+ Språkkurser i Friggesund.

+ Utbildning till bygden.

MARKNADSFÖRING

 1. Utveckla ett företagscenter med gemensam marknadsföring, gemensamma bidragsansökningar, lokalproducerat – ett centrum där vi gemensamt jobbar med det.
 1. Det finns en uppsjö av evenemang, och väldigt många sommartid. Det borde finnas en broschyr där man sammanställer allt, så man slipper krockarna. I Svågadalen görs ett blad, har funderingar på att göra en tillsammans kanske.
 1. Gemensam marknadsföring inom besöksnäringen.
 2. Behov av informationsblad för både boende och turister, med var man kan köpa olika saker.
  Tillgängligt på macken och andra ställen dit turister kommer.
 1. Snygga till anslagstavlan i Friggesund. Diken – klipp! Planera och gör fint.
 2. Marknadsföring! Samverkan, vi tror på byaråd, samverkansgrupper. Lokal mat, ekologisk.
  Marknadsföringen är jätteviktig!
 1. Sociala medier – marknadsföra Bjuråker och Svågan.
 2. Vart vänder jag mig när jag vill paddla kanot? Mer info om det. Svågan.
  På vissa stället är det helt ”igenslyat”. Vart slänger man sopor?
  Visa med skyltar – vart är jag? (längs paddlingsleden), ha livbojar längs vattnet. Bäversafari och fiske är outvecklat. Mer!
 1. Marknadsför att Bjuråker är nära. Det är inte långt till och från stan. Vi borde lyfta det för oss själva också. För att locka hit folk så behöver vi marknadsföra detta.
 1. Marknadsför vår fina bygd. Skapa en vacker utemiljö även för oss som bor här, inte bara för turisterna. Så mycket sly! Hur röjer vi upp och snyggar till? Även på allmänna platser.
 1. Lista våra utflyktsmål, vad finns det att göra i Bjuråker?
 2. Planeringskalender online. Så vi slipper krockar.

+ Bättre info till nyinflyttade.

+ Bygga ut Dalacampingen med fokus på paddlande turister.

+ Reklam i Gävledala om Bjuråker.

+ Turistbroschyr som läggs ut hos exempelvis Tönnebro Värdshus.

+ Webbaserad Bjuråkers-portal

KOMMUNEN

 1. En fungerande skola – privat om inte kommunen kan driva en.
 2. Finns underlag för ett kommunalt badland vid Blodmyra?
 3. Slå ihop Bjuråker, Delsbo och Norrbo till Dellenbygdens kommun.
 4. Skapa trygghetsboende för pensionärer, som gör det möjligt att bo kvar i samhället.
 5. Mer personal till äldrevården. Pengar finns bara de fördelas rätt.

+ Viktigt att de styrande i kommunen för en dialog med boende i Bjuråker om beslut som berör landsbygden.

+ Att även vi får blommor från kommunen.

+ Infomöte om startbidrag etc.

+ Vargfri kommun.

+ Hudiksvall måste bli beroende av Bjuråker också – inte bara tvärtom.

+ Flytta ut politisk makt till Bjuråker – jämför med Svågadalen. Opolitisk!

+ Kommunalt finansierad person som driver utvecklingen kontinuerligt.

+ I stället för att flytta våra elever, flytta en del av Delsboeleverna hit.

+ Holmen Skog: oro för igenplantering av jordbruksmark. Storbolag – naturvärden minskar.

+ Kommunala investeringar bör procentfördelas.

+ Kulturpengar ska fördelas rättvist, inte bara till Hudik, utan till hela kommunen.

+ Kommunala offentliga arrangemang till oss.

+ Arbetsgrupp för att påverka kommunens bidragsgrunder.

+ Nej till gruvdrift.

+ Stöd till föreningar (ungdomar, pensionärer).__

Kom gärna med egna och fler förslag – kontakta:

Börje Karlsson 070 – 456 53 14

Petra Gahm 070 – 364 64 07

Vill du ladda ner ovanstående rapport kan du göra det här.
Vill du läsa om Workshopen som gjordes på mötet där ovanstående rapport kom till så klicka här.