jan 312017
 

FRIGGESUNDS BYALAG ÄR NU IGÅNG.

Den 26/2 -17 startade Byalaget på nytt med stor entusiasm och många idéer för att förbättra trivseln i Friggesund.

Kontaktperson är ordförande  Ann-Catrin Bergman, 070 – 790 63 37, e-post ACBergman@hotmail.se

jan 312017
 

EN ANSÖKAN HAR LÄMNATS IN TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN FÖR ATT FÅ TILLSTÅND TILL GRUVDRIFT I BRICKAGRUVAN (Gruvberget)

Arbetsgruppen för Brickagruvorna kommer att noggrant gå igenom ansökningshandlingarna och särskilt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Arbetsgruppen kommer under våren att bjuda in till informationsmöten med alla intresserade för att ge möjlighet att ta del av vad den planerade gruvdriften innebär. Annonsering kommer att ske på olika sätt.