Nov 132016
 

FÖRENINGEN HAR BESLUTAT OM ATT BILDA AV EN GRUPP FÖR ATT FÖLJA OCH SPRIDA KUNSKAP OM VAD GRUVDRIFTEN I BRICKA KOMMER ATT INNEBÄRA FÖR BYGDEN.

Bl.a. kommer Bjuråkersbor och andra intresserade att bjudas i till offentliga möten för att få information om utvecklingen.

Ansvariga från styrelsen för denna grupp är:

Ann-Catrin Bergman, Vanja Jonsson o. Börje Karlsson

Gruppen kommer sannolikt att utökas efter hand.

Välkomna att ta kontakt och berätta om ditt eventuella engagemang.

Det finns en Facebook grupp som heter Brickagruvan och som idag har 287 medlemmar. Välkommen att gå med i gruppen!