jun 282016
 

NU ÄR FÖRENINGEN BJURÅKER.NU EN VERKLIGHET

Vid uppföljningsmötet på Bjuråkers Forngård den 13 juni antogs stadgar för den ideella föreningen och en styrelse valdes.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

  • Delaktighet i samhällsutvecklingen så som ett opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar, nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna i Bjuråker.
  • Att initiera, samordna, driv och/eller stödja projekt och idéer som är till gagn för Bjuråkersbygden och som gör det mer attraktivt att bo och verka i, samt besöka orten.

MÖTET BESLUTADE OM ATT TILL EN BÖRJAN ARBETA MED FÖLJADE FRÅGOR

Nedanstående grupper behöver flera personer som deltar för att hjälpa till att påverka och utveckla frågorna. Skriv ditt intresse på vår Facebook grupp, Bjuråker.nu eller ta kontakt med personer direkt!

  • Skola och utbildning                       Veronica Fasth, Sofia Ekblom Nord, Ingrid Svensson
  • Samverka med företag                    Tomas Berglund, Finn Forslund, Björn Löfstrand
  • Turism, besöksnäring/båtliv         Margareta Olofsson, Sigrid Norman, Börje Karlsson
  • Utveckla sportfisket                        Tomas Berglund, Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening

STYRELSEREPRESENTANTER

Ordförande Börje Karlsson, 070 – 456 53 14,  j.borje.karlsson@gmail.se

Petra Gahm   070 – 364 64 07,  petra@pg-ekonomi.se

Tomas Berglund  070 – 358 28 58,   berglund.tomas@hotmail.com

Ingrid Svensson  070 – 295 77 40,   ingrrid@hotmail.com

Hanna Nyberg    076 – 555 75 43

Ann-Catrin Bergman  070 – 790 63 37,  acbergman123@hotmail.se

Ulf Colliander  070 – 383 10 59,  ulfff@hotmail.com

Vanja Jonsson  070 –  992 52 03,  vanjatur@hotmial.com

Pierre Marklund  070 -170 11 70,  pierre@xakt.nu

Alla som är intresserade att föreslå intressanta utvecklingsmöjligheter och vill delta i det fortsatta utvecklingsarbetet är välkomna att höra av sig.

VÄLKOMNA!